2007-08-21 18:20 #0 av: AnnaL

Engelska landslagskaptenen Sotaro Honda har tidigare refererats på Kendo iFokus angående synen på ji-geiko. Nu presenteras ett utdrag ur en annan artikel av samma man; denna gång om hur man kan förhålla sig till taktik i kendo.

Taktiskt vägvalSotaro Honda utvecklade ett intresse för kendotaktik medan han agerade coach för damlaget på Fukuoka University of Education i Japan. Han hade dessförinnan under sin kendokarriär upplevt att begreppet taktik betraktades som något fult som befläckade budo och grundtanken med kendo. Honda-sensei trodde sig märka att de som hade denna åsikt lade i ordet ”taktik” betydelsen ”att vinna till varje pris”.

 

I sin artikel ”Tactics in Kendo” visar sig Honda-sensei mycket angelägen om att tvätta bort denna smutsstämpel från kendotaktiken. 1997 reste han till England och började på allvar studera taktik inom sport. Numer är han också coach för det engelska landslaget.

 

Att tänka över sin taktik, som till exempel när och hur man använder vissa tekniker i ji-geiko och shiai, gör att man får en förståelse för vad man kan och inte. I längden påverkar sådant tänkande förståelsen för interaktionen med partnern, attitydförbättringar och insikt om hur kroppen behöver byggas på. Träningen blir mer fokuserad och personutvecklande.

 

I kontrast sätter Sotara Honda ”The traditional way of keiko” som ”doing in a parrot fashion or like clockwork what your teacher tells you in”. Han förkastar inte repetativ träning men erbjuder ett komplement: att träna taktiskt.

 

Taktikdiskussioner på träningen är oumbärliga för utvecklingen

Taktik för kyugraderade

Man ser ofta hur kyugraderade i ji-geiko, shiai och gradering upprepade gånger attackerar stora men från samma avstånd och med samma timing. På liknande vis ser man ofta deras instruktörer ge råden ”fortsätt attackera” eller ”ge allt”. När ena sidan börjar röra sig och försöker hugga stor men reagerar snart andra sidan och gör detsamma. Resultatet blir att de slår i varandras shinai innan de når motståndarens Men och det dröjer länge innan någon lyckas träffa.

 

Att göra på detta vis menar Sotaro Honda är viktigt – en kyugraderads första taktik – men han varnar för att man inte kan lära sig attacklägen genom att upprepa samma attack från samma avstånd med samma timing. Honda-sensei nämner tre attacklägen: när motståndaren börjar ett hugg, när den blockerar ett hugg och när den avslutar ett hugg. Det senare är enligt författaren en utmärkt taktik för kyugraderade att öva på med andra på samma nivå.

 

I ji-geiko med högre graderade tjänar dock den kyugraderade på taktiken att försöka bryta den andres centrum (eller snarare att själv ta centrum). Senare i artikeln går Honda-sensei mer ingående in på begreppet centrum i kendo.

 

Taktik för shodan och nidan

Sotaro Honda uppmanar dangraderade att utveckla taktiken att ta centrum med Osae-waza eller Harai-waza och att försöka attackera med fintar. Några grundläggande sådana redogörs sedan för.

 

Vidare föreslås att den dangraderade funderar över vilken favoritteknik den har, hur lång tid efter shiaistart den används och under vilka förhållanden (avstånd, timing, mot vilken motståndare...). Att kunna skapa sådana mentala bilder för vad man använder i vilken situation är i författarens mening avgörande för hur mycket kendo man kan.

 

Det finns många fler tips i artikeln, även sådana som landslagscoachen anser vara lämpliga för 3-5 dan att fundera över.

 

Centrum?Avslutningsvis ägnas mycket utrymme åt att förklara centrum – seme. Artikeln citerar en förklaring av seme: ”To take the initiative to close the distance with the opponent with full spirit. This puts the opponent off balance mentally and physically and prevents them from moving freely.” Sotaro Honda utvidgar definitionen till att seme inte är bundet till en situation utan är något som alltid kan upplevas på alla avstånd inklusive tsuba-zeriai.

 

Ingående beskrivningar av några sätt att använda sig av seme följer. Jag är särskilt förtjust i den här delen av artikeln, och jag tycker mig märka vikten Sotaro Honda själv lägger vid seme bara på hur mycket utrymme han väljer att ägna åt begreppet.

 

För mig var läsandet av texten en ögonöppnare för hur jag själv tänker taktiskt och hur tankegångarna kan förbättras eller fokuseras. I min klubb är kendotaktik så som Sotaro Honda beskriver den en självklarhet, men efter hans beskrivning verkar så inte vara fallet överallt. Oavsett vilket finner jag alla Sotaro Hondas texter tankeväckande och den här är inget undantag. Även sådant som är uppenbart för en själv kan vara nyttigt att läsa om ur någon annans synvinkel.

 

Läs texten i sin helhet på webben: Tactics in Kendo

 

 

Not. Översättningar av artikelförfattaren.

Relaterade länkar

Av: AnnaL

Datum för publicering

  • 2007-08-21